Studie van kunst en cultuur met ART-History

Door Bert Boermans & Ad van der Borght

ART-History Moderne online.jpg

ART-History, Cultuur van het Moderne, online
Deze zomer waren er genoeg regenachtige dagen om achter de computer te schuilen. Zodoende is tijdens de zomervakantie ART-History, Cultuur van het Moderne, online gereedgekomen, hoewel auteur Ad van der Borght er al maanden daarvoor mee begonnen was. Met deze online-uitgave vervalt de eerdere dvd-rom over dit examenonderwerp voor havo en vwo. De dvd-rom, die alleen op een Windows-PC werkte, had te veel beperkingen. Deze online-versie is geschikt voor iedere pc, Mac, tablet en smartphone in elke webbrowser! Met de nieuwe platformonafhankelijke online-uitgave kunnen leerlingen overal waar WiFi is aan de slag om zich optimaal voor te bereiden op het examen. Behalve met de theorie raken leerlingen ook vertrouwd met de werkwijze van het eindexamen, door te oefenen met de vragen en de bronnen op het scherm. Het examen wordt immers op vergelijkbare manier via de computer afgenomen.

Cultuur van het Moderne, online bestaat uit een informatief leerstofgedeelte en vragenblokken. De vele afbeeldingen, video- en audiofragmenten die de leerstof verduidelijken vormen een belangrijke meerwaarde van deze versie. Het leerstofdeel is verdeeld over zeven hoofdstukken:

 • De negentiende eeuw (zodat leerlingen de belangrijke ontwikkeling voorafgaand aan de twintigste eeuw nog even zien)
 • Algemene inleiding
 • Kunst en gevoel
 • Kunst en rationalisme
 • Kunst als reactie
 • Kunst en macht
 • Kunst en amusement

In ieder hoofdstuk komen de kunstdisciplines bouwkunst, beeldende en toegepaste kunsten, drama, muziek, dans en film aan bod. De indeling sluit in grote lijnen aan bij De Cultuur van het Moderne in de laatste boekuitgave De twintigste eeuw.

Verder staan er in de online-uitgave 60 vragenblokken met in totaal 350 RTTI-vragen; stof genoeg om op school of thuis te oefenen. De vragenblokken volgen de indeling van het leerstofgedeelte.

ART-History, Cultuur van het Moderne, online is vanaf 22 augustus te bestellen via onze (dan) vernieuwde website.


B36 Frans Hals -De magere compagnie.jpg

Frans Hals & Pieter Codde, De magere compagnie (1639).

ART-History, Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw, tekstboek
In de zomervakantie is ook het leerboek ART-History, Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw herzien. Die herziening is op de eerste plaats een herziening van de structuur, zodat de uitgave beter aansluit bij de andere vernieuwde titels; een heldere structuur met aandacht voor de ontwikkelingen binnen de verschillende disciplines en met veel exemplarische voorbeelden. De nieuwe uitgave heeft de volgende indeling:

 • Algemene inleiding
 • Kunst en wetenschap
 • Architectuur
 • Beeldende kunst en vormgeving
 • Muziek en drama

De Algemene inleiding gaat over de historische en economische ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan de bijzondere positie van de piepkleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als grote mogendheid naast Engeland, Frankrijk en Spanje in de zeventiende eeuw. Destijds ontwikkelde de Republiek zich tot het onbetwiste centrum van de wereldhandel. Ze werd het meest succesvolle voorbeeld van het toenmalige kapitalisme, waarin ook de koloniale handel een belangrijke rol speelde. Een Republiek waar de burgerlijke elite het voor het zeggen had, in tegenstelling tot de omliggende koninkrijken met hun absolute vorsten.

In het hoofdstuk Kunst en Wetenschap komt de invloed aan de orde die het calvinisme had op de ontwikkeling van de kunsten en wetenschap. Ook de tolerantie, de vrijheid van drukpers en de welvaart in de Republiek wordt besproken. Het zijn zaken die veel buitenlandse kunstenaars, filosofen en wetenschappers aantrokken, naast de tallozen die een graantje wilden meepikken van de economische voorspoed.

De andere hoofdstukken gaan specifiek over de wijze waarop de verschillende kunstdisciplines zich ontwikkelden en wat de invloed van het calvinisme op de bouwkunst, schilderkunst, het theater en de muziek was. Daarnaast is er aandacht voor de gigantische productie van schilderijen en de typische smaak van de burgers voor genrekunst.

De herziene uitgave ART-History, Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw is binnenkort te bestellen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s